Випадкові події

Дві випадкові події А і В називаються незалежними, якщо для них справджується рівність.Випадковий характер події А експериментально виявляється при послідовності експериментів.Такою ознакою для випадкової події є її ймовірність.Імовірність події тим більша, чим частіше вона настає при послідовності експериментів.Отже, якщо ймовірність події дорівнює нулю, то необов’язково, що ця подія неможлива.Кожній події ставиться у відповідність невід’ємне дійсне число - ймовірність події.Ймовірність достовірної події дорівнює 1:.Якщо події залежні, то настання однієї з них змінює ймовірність іншої.Отже, . Висновок - події залежні.Незалежні події А і В при ненульових ймовірностях завжди сумісні.

Скачать Випадкові події

Скачать документ

(Если ссылка на скачивание файла не доступна - дайте нам знать об этом в комментариях либо через форму обратной связи)

Комментарии (0)

Оставить комментарий